Teknisk medellivslängd

Skärmklipp                                             sbr300

TEKNISK MEDELLIVSLÄNGD FÖR BYGGNADSDELAR

OCH OLIKA BYGGNADSKONSTRUKTIONER

Anmärkning: Till grund för livslängdsuppgifter finns bland annat Meddelande M84:10 Statens Institut för Byggnadsforskning, Sammanställning av livslängdsuppgifter SABO-Avskrivningsregler samt erfarenhetsmässiga värden.
Teknisk medellivslängd för byggnadskonstruktioner

Takkonstruktioner

Takpapp låglutande/platta konstruktioner                               20 år

Gummiduk låglutande/platta konstruktioner  30 år

Takpapp under takpannor av betong, tegel                               30 år

(Takpannor av betong/tegel)                                                           (30 år)

Korrugerad takplåt med underliggande papp                            35 år

Bandfalsad plåt, falsad plåt med underliggande papp           35 år

Asbestcementskivor/eternitskivor                                                    30 år

Plåtdetaljer (runt skorstenar, ventilation etc)                             35 år

Hängrännor/stuprör                                                                               25 år

Skorsten (renovering/ommurning skorstenstopp, tätning rökkanaler)     40 år

Nytt undertak – invändigt                                                                      40 år

Terrasser/balkonger/altaner/utomhustrappor                         

Tätskikt (t ex asfaltsbaserade tätskikt)                                           35 år

Plåt                                                                                                                  35 år

Betongbalkonger (armering, betong exkl tätskikt)                    50 år

Fasader

Träpanel (byte)                                                                                          40 år

Träpanel (målning)                                                                                  10 år

Tegel                                                                                                          Ej byte

Puts – tjockputs 2cm (renovering/omputsning)                         30 år

Asbestcementplattor (eternitplattor)                                             30 år

Fönster/dörrar

Isolerglasfönster (blir otäta med tiden)                                        25 år

Byte fönster                                                                                               40 år

Byte dörrar (inne/ute)                                                                           35 år

Målning fönster/dörrar                                                                        10 år

Dränering/utvändigt fuktsskydd                        

Dräneringsledning och utvändig vertikal fuktisolering

(inklusive dagvattenledning i anslutning till drän.ledn.)     25 år

Dagvattenledning utanför byggnaden                                        50 år

Invändigt

Målning/tapetsering etc.                                                                  10 år

Parkettgolv/trägolv (byte)                                                               40 år

Parkettgolv/trägolv (slipning)                                                        15 år

Laminatgolv                                                                                           20 år

Klinkergolv                                                                                          Ej byte

Plastmatta på golv (ej våtrum)                                                      15 år

Köksluckor, bänkskivor, köksinredning                                     30 år

Snickerier och inredning (t ex lister). Ej kök                             40 år

Värmegolv

Elvärmeslingor i golv                                                                         25 år

Elvärmeslingor i våtutrymme                                                        30 år

Vattenburna slingor i golv                                                               30 år

Våtutrymmen

Plastmatta i våtrum                                                                           20 år

Tätskikt under klinker/kakel i våtutrymme                             30 år

Tätskikt i golv/vägg av typ tunn dispersion

utfört under 1980-tal/i början av 1990-talet                           15 år

Typgodkänd våtrumsmatta (plast) som tätskikt under klinker/kakel

* utfört före 1995                                                                                20 år

* utfört efter 1995                                                                              30 år

Våtrumstapeter väggar                                                                   15 år

Installationer för vatten, avlopp samt värme

Avloppsledningar                                                                               50 år

Värmeledningar kall-/varmvattenledningar                          50 år

Avloppstank                                                                                         30 år

Sanitetsgods (tvättställ, WC stol m.m.)                                    30 år

Badkar                                                                                                    30 år

Värmeväxlare                                                                                      20 år

Elinstallationer   

Kablar, centraler etc.                                                                       45 år

Kyl, frys, diskmaskin, spis, spishäll etc.                                   10 år

Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp                                        10 år

Övriga installationer och annan maskinell utrustning än hushållsmaskiner 

T ex varmvattenberedare, elradiator, värmepanna (olja/el) inkl. expansionskärl    20 år

Luftvärmepump                                                                                  8 år

Ventilation

Injustering av ventilationssystem                                              5 år

Byte av fläktmotor                                                                          15 år

Styr- och reglerutrustning                                                           20 år

 

Kommentera