SBR Dolda Fel

SBR Dolda Fel

Ska du sälja huset ?

Som säljare av en fastighet är du ansvarig för så kallad dolda fel i 10 år efter att den nya ägaren tagit över huset. Är huset besiktat av en SBR-godkänd besiktningsman ? Då har du möjlighet att teckna SBRs Dolda-fel försäkring som ger både dig som säljare och den nya ägaren ett bra försäkringsskydd under 10 år.      

Även köpare kan teckna SBR Dolda fel

Läs mer här:    Teckna försäkringen, information och kontakt.